Fotografia datowana 1 grudnia 19933 wykonana w zakładzie Fot. Ch. Taliński Białystok Sienkiewicza 24. Na odwrocie odręczny wpis:  Tożsamość osoby p. Zuli R…. stwierdzam podpis. Dwa stemple: Białystok I Komis.P.P. ul. Poleska No 42 oraz Białystok I Komis.P.P. ul. Ciepła No 31