Fotografia wykonana w zakładzie Józefa Szymborskiego Białystok Lipowa 27. Na odwrocie dedykacja: Na 25 Rocznicę Pożycia Małżeńskiego Darujemy na Pamiątkę Edwardom.  J.J.Butkiewicz       1 Października 1938