Fotografia datowana 22 grudnia 1933 wykonana w zakładzie Fot. Ch. Taliński Białystok Sienkiewicza 24.Na odwrocie dedykacja: Miluchnej Broneczce na pamiątkę od Stacha. Białystok 2 stycznia 1934r