Fotografia datowana 18 kwietnia 1937 wykonana w zakładzie Fot. B.AUGUSTIS POLONIA – FILM  Białystok Kilińskiego 14. Na odwrocie dedykacja: 2 bimbasy dla 3-go