Fotografia wykonana 26.12.37r  w zakładzie Fot. B.AUGUSTIS POLONIA – FILM  Białystok Kilińskiego 14