Fotografia datowana 4 marca 1930 wykonana w zakładzie Fotograf B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28. Na odwrocie dedykacja:Na długą i wieczną pamięć ofiaruję swą podobiznę naszej Bronce Henia