Fotografia datowana 4 marca 1930 wykonana w zakładzie Fotograf B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28. Na odwrocie dedykacja: W dowód szczerej przyjaźni ofiaruję swą podobiznę Kochającej Bronce Kachna