Da odwrocie dedykacja: Dla Broni Raczkowskiej i pieczątka Komendant drużyny Z.H.P 8 m. Drużyna im. Romualda Traugutta w Białymstoku