Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę druchnie Zofii Raczkowskiej Stasio Krasowski