Fotografia datowana 20 września 1935 r. wykonana w zakładzie J. Szymborskiego Białystok M.Piłsudskiego 27