Fotografia opisana 28 marca 1928 r . Białystok W. Dębowski