Fotografia datowana 13 maja 1936r. wykonana w zakładzie POLONIA – FILM  Białystok Księgarnia Religijna przy Kościele Farnym.  W tle Fabryka Dykt E. Hasbacha w Dojlidach