Fotografia Rembrandt Białystok, datowana 1913 r. Format Carte de Visite litografia Talbot Wilno. Napisy na odwrocie Artystyczna Fotografia Rembrandt Białystok ulica Lipowa własne atelier, specjalne powiększenia portretów. Odręczna dedykacja: W-nej Helence Moniuszko na pamiątkę ofiaruję. Białystok 30/17.VIII.1913 r.