stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Loznicki_Bialystok_2_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Loznicki_Bialystok_2

Fotografia Łoźnicki  Białystok wykonana przed sierpniem 1915r. Na odwrocie stempel zakładu фотография Б.Лозницкаго.Бълостокъ.