Fotografia datowana  27 września 1934. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę milutkiej Broneczce (podpis nieczytelny) Białystok 9 grudnia 1934r