Skip to main content

Żołnierze 16 Ładożski Pułk Piechoty Imperium Rosyjskiego

 

 

Fotografia Rembrandt Białystok Rue de Tilleul wykonana w 1908 roku. Format Carte de Cabinet, Napisy na odwrocie Artystyczna Fotografia Rembrandt Białystok ulica Lipowa własne atelier. Na fotografii trzej żołnierze carscy 16 Ładożskiego Pułku Piechoty – (16-й пехотный Ладожский полк) który stacjonował w Zambrowie.  W środku szeregowy Winogradow po bokach dwóch młodszych podoficerów Ermolajew i Aleszyn

Żołnierz 4 Charkowski Pułk Dragonów z rodziną 1903r

Fotografia J. J. Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1903r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane. 4 Charkowski Pułk Dragonów (ros. 4-й Харьковский уланский полк) – pułk kawalerii okresu Imperium Rosyjskiego który stacjonował w Białymstoku

Ksiądz Wilhelm Szwarc

Fotografia Wanda Białystok wykonana w latach 1880 – 1889. Format Carte de Visite. Napis na odwrocie Atelier Fotograficzne Wanda lokalizacja prés de l’eglise Catholique á Bialystok (w sąsiedztwie kościoła katolickiego Białystok). Na fotografii ksiądz Wilhelm Szwarc od 1868 roku kapelan wojskowy okręgu grodzieńskiego. Od 1870 roku prefekt Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku. Od 1880 roku proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Postarał się u władz carskich o pozwolenie na budowę kościoła i w latach 1900-1907 prowadził budowę neogotyckiej bazyliki Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Widoczne odznaczenie nadane przez władze państwowe: order Świętego Stanisława oraz złoty krzyż napierśny.

Żołnierz 16 Ładożskiego Pułku Piechoty stacjonujacego w Zambrowie

Fotografia I. Rendel  Białystok wykonana w latach 1903 – 1910. Format Carte de Visite   litografia M. Ellenband Warszawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane. Na fotografii żołnierz młodszy podoficer ( kapral) 16 Pułku Piechoty Imperium Rosyjskiego stacjonującego w Zambrowie (16-й пехотный Ладожский полк) w mundurze wz. 1907 r.

Uczennica Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku

Fotografia I. Sołowiejczyka Białystok wykonana w latach 1889 – 1895. Format Миньонъ каб – Mignon. Na odwrocie bez litografii i napisów. Fotografia dziewczyny uczennicy Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku – Белостокский институт благородных девиц

Dziewczynka Zosia Zasztowt 1902r

Fotografia J.J Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1902r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia H. Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Soloweijtzik  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje. Opisana: Zosia Zasztowt uczennica II klasy w Białostockim gimnazjum mająca lat 13 w 1901roku.

Rodzice z dzieckiem 1903r

Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1903r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.